Bu bölümde sizin tarafınızdan gönderilen belge, bilgi, fotoğraf vb.. paylaşımların bulunacağı alandır. Bu paylaşımlar kişilere,şahıslara veya bir aileye özgü olmamalıdır, Yapılan bu paylaşımlar tüm köyümüzü ilgilendiren konulara ait geneli kapsayan bilgi ve belgeler olmalıdır.

Bu sayfaya gönderilen konular ,bilgiler ve fotoğraflar onaylandıktan sonra yayınlanacak ve burada yerini alacaktır. Göndermiş olduğunuz bilgilerin internet ortamına açık bir şekilde olacağınını ve herkese açık bir şekilde yayınlanacağını unutmayınız.

Aşağıdaki yorum bölümünden sizde , bilgi ve belge aktara bilirsiniz, mesaj içeriğine gönderen olarak kim olduğunuzu da belirtirseniz, mesajınız veya bilginiz o şekilde yayınlanacaktır.

Comments powered by CComment